Werkwijze

De aanpak van de problemen bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Intakegesprek en globaal onderzoek
 • Test (optioneel)
 • Diagnose
 • Behandeling

Intakegesprek en globaal onderzoek
In dit gesprek bekijk ik als therapeute, welke problemen er inhoudelijk zijn. Als de problemen kinderen betreft, dan worden ook de beschikbare gegevens van de ouders/begeleiders en eventueel gegevens vanuit de onderwijssituatie bekeken.

Testen
Aan de hand van het globale onderzoek kan worden vastgesteld, of aanvullend onderzoek nodig is, om de juiste diagnose en behandeling te kunnen bepalen. Het testen bij kinderen is slechts nodig ter ondersteuning van de diagnose.

Diagnose
Aan de hand van de verzamelde gegevens en de gesprekken kan een diagnose worden gesteld, waar de mogelijke oorzaken liggen van de problemen.
Na de gestelde diagnose en na overleg van de uitkomsten wordt samen met de cliƫnt besproken, welke behandeling de beste resultaten zullen hebben voor het oplossen van de problemen.

“I never teach my pupils. I only attempt to provide the conditions in which they can learn.” – Albert Einstein

Behandeling

Deze is doorgaans van korte duur. Het is de bedoeling om adviezen te geven, waarmee ieder individu zelf verder kan gaan. De behandeling is er mede op gericht om te leren vertrouwen op het eigen gevoel en competentie en om daarmee de juiste weloverwogen keuzes te kunnen maken.
Voor kinderen geldt, dat ouders/begeleiders de juiste weg wordt gewezen, om de reikende hand te geven in hun begeleiding van de kinderen op hun pad naar volwassen en zelfstandig worden.
Het in kaart brengen van ontstane problemen, het herkennen van de eigen rol hierin of de keuzes die hierin zelf gemaakt zijn, geeft vaak al snel rust en biedt direct al mogelijkheden om een andere weg in te slaan.

Voor de behandeling van kinderen geldt dat de ouders/begeleiders tijdens ieder bezoek aanwezig zijn.

 • Waar geloof je in?

 • Waar ben je trots op?

 • Waarvan ga je glimlachen?

 • Hoe weet je wat iemand nodig heeft?

 • Waar zie jij jezelf over tien jaar?

 • Waar voel jij je als een vis in het water?

 • Hoe geef jij je grenzen aan?

 • Voor welk probleem ben jij de oplossing?

 • Hoe belangrijk is duidelijkheid voor jou?

 • Wat is je volgende stap?

 • Wat vind je belangrijk in een samenwerking?

 • Waar kijk je naar uit?

 • Wat heb je nodig om te kunnen presteren?

 • Hoe maak je een keuze?

 • Met welk middel bereik jij je doel?

 • Wat was een belangrijk keerpunt?

 • Hoe leer je?

 • Wat geeft jouw leven kleur?

 • Welk gevoel zou je vaker willen hebben?

 • Wat geeft jou een lente gevoel?

 • Waar ben je goed in?

 • Hoe maak je gebruik van jouw lichaamstaal?

 • Wat vind je belangrijk in het contact met mensen?

 • Met wie wil je eigenlijk werken?

 • Wie vraag je om hulp?

 • Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen?

 • Wanneer voel jij je bijzonder?

 • Wat geeft je energie?