Werkwijze

De aanpak van de problemen bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Intakegesprek en globaal onderzoek
 • Test (optioneel)
 • Diagnose
 • Behandeling

Intakegesprek en globaal onderzoek
In dit gesprek bekijk ik als therapeute, welke problemen er inhoudelijk zijn. Als de problemen kinderen betreft, dan worden ook de beschikbare gegevens van de ouders/begeleiders en eventueel gegevens vanuit de onderwijssituatie bekeken.

Testen
Aan de hand van het globale onderzoek kan worden vastgesteld, of aanvullend onderzoek nodig is, om de juiste diagnose en behandeling te kunnen bepalen. Het testen bij kinderen is slechts nodig ter ondersteuning van de diagnose.

Diagnose
Aan de hand van de verzamelde gegevens en de gesprekken kan een diagnose worden gesteld, waar de mogelijke oorzaken liggen van de problemen.
Na de gestelde diagnose en na overleg van de uitkomsten wordt samen met de cliƫnt besproken, welke behandeling de beste resultaten zullen hebben voor het oplossen van de problemen.

“I never teach my pupils. I only attempt to provide the conditions in which they can learn.” – Albert Einstein

Behandeling

Deze is doorgaans van korte duur. Het is de bedoeling om adviezen te geven, waarmee ieder individu zelf verder kan gaan. De behandeling is er mede op gericht om te leren vertrouwen op het eigen gevoel en competentie en om daarmee de juiste weloverwogen keuzes te kunnen maken.
Voor kinderen geldt, dat ouders/begeleiders de juiste weg wordt gewezen, om de reikende hand te geven in hun begeleiding van de kinderen op hun pad naar volwassen en zelfstandig worden.
Het in kaart brengen van ontstane problemen, het herkennen van de eigen rol hierin of de keuzes die hierin zelf gemaakt zijn, geeft vaak al snel rust en biedt direct al mogelijkheden om een andere weg in te slaan.

Voor de behandeling van kinderen geldt dat de ouders/begeleiders tijdens ieder bezoek aanwezig zijn.

 • Waar kijk je naar uit?

 • Hoe maak je een keuze?

 • Waar ben je goed in?

 • Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen?

 • Welk gevoel zou je vaker willen hebben?

 • Wat heb je nodig om te kunnen presteren?

 • Wat vind je belangrijk in een samenwerking?

 • Waar ben je trots op?

 • Voor welk probleem ben jij de oplossing?

 • Wie vraag je om hulp?

 • Hoe belangrijk is duidelijkheid voor jou?

 • Waar geloof je in?

 • Hoe weet je wat iemand nodig heeft?

 • Wat was een belangrijk keerpunt?

 • Waar voel jij je als een vis in het water?

 • Wat geeft jouw leven kleur?

 • Hoe geef jij je grenzen aan?

 • Wanneer voel jij je bijzonder?

 • Wat vind je belangrijk in het contact met mensen?

 • Met wie wil je eigenlijk werken?

 • Waarvan ga je glimlachen?

 • Hoe leer je?

 • Wat geeft jou een lente gevoel?

 • Waar zie jij jezelf over tien jaar?

 • Wat is je volgende stap?

 • Met welk middel bereik jij je doel?

 • Hoe maak je gebruik van jouw lichaamstaal?

 • Wat geeft je energie?